Đã hoàn thành

3D Illustration

Được trao cho:

Frameman

Hi Ahmad, Thanks ;)

$150 USD trong 5 ngày
(13 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $123 cho công việc này

LianXin

Hi, I can do it. Can you give more details of it? Thank you.

$120 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shaimaa287

i have the experience to model and also render 3d models but i want CAD files

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0