Đang Thực Hiện

2D into 3D

Convert simple design into 3D format.

Looking to have some componentry made, I have detailed drawings in 2D which will just need to be converted

Kỹ năng: 3D Modelling

Xem thêm: 2d modelling, convert 3d, need drawings converted, design modelling, spreadsheets need converted, excel need converted manually, need converted mt4, psd website need converted, detailed design drawings, simple format, 3d drawings, drawings, converted drawings, mov videos need converted, logo need converted website, simple modelling, convert drawings

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sandringham, Australia

Mã Dự Án: #1749104

Đã trao cho:

rpweng

Pleas see the pm.

$50 AUD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

rajaaa1987

Lets start

$30 AUD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3
fandijatmiko2

hi, I am very interested in the project that you have to offer, please check PM to see my portfolio, thank you

$88 AUD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6