Còn mở

3D modeler need for Video game

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I need a 3D modeler to make the concept art for our game Robots Under Siege. Project is about 20 models we are looking to get them done within the next couple of months, please post your portfolio or a link to your work

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online