Đã hoàn thành

Do some 3D Modelling

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chriseng1 với giá $30 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We need a CAD model (maybe from Inventor or Solidworks) of a baby rocker frame. We will scan the existing frame with an Artec 3D scanner and provide a mesh file OBJ to the successful candidate. The CAD output needs to be exported to STP and DWG file format so another engineer can add parts. Also need a PDF engineering drawing (plan and side views) with dimensions of the frame, tube diameter etc. A picture of the frame that we will scan to OBJ is attached. Dimensions approx 70cm x 50cm x 20cm.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online