Do some 3D Modelling

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

We need a CAD model (maybe from Inventor or Solidworks) of a baby rocker frame. We will scan the existing frame with an Artec 3D scanner and provide a mesh file OBJ to the successful candidate. The CAD output needs to be exported to STP and DWG file format so another engineer can add parts. Also need a PDF engineering drawing (plan and side views) with dimensions of the frame, tube diameter etc. A picture of the frame that we will scan to OBJ is attached. Dimensions approx 70cm x 50cm x 20cm.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online