Đã đóng

Do some 3D Modelling for furniture

Dự án này đã nhận được 86 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £12 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

We are a furniture company based in the UK and are looking for some freelancers to do stylised furniture sketches to show critical details to clients. We are not looking for photo realistic CGI - just line drawing style with key dims and notes on. We use Solidworks so we would be wanting a drawing laid out in the style we would provide and sent as a PDF or Jpeg as well as the Solidworks file. Please get in contact if this is something you would be interested in.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online