Đã đóng

I would like to hire a 3D Printing Expert

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $873 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I am looking for assistance in producing wristwatch case prototypes. I have no experience with 3D printing, and feel that this is the simplest and most cost effective way to obtain tangible drafts of my designs.

The cases would be constructed to theoretically feature mechanical watch movements. They would also be more custom oriented than the majority of simple case designs pervading the current market.

I would like to have case designs/preliminary prototypes complete within the next 2 months.

I have been interested in wristwatch design, and starting my own watch company since I was in middle school. I am currently matriculated in an MBA program, and work within the banking industry.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online