Đã đóng

I would like to hire a Structural Engineer

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $456 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

X pattern steel support structure with mounting feet at the end points of the X

circulat center platform approx 2 ft. dia at crossing point of the X

Needs to carry 2000 lb dead load at center of platform

legs of the X are in two pieces with each leg fitting into the center support piece

Needs to be able to span 15 to 25 feet across the X structure

feet support at ends of the X need to be able to be height adjustable ( up to 1 [url removed, login to view] than center of platform)

bottom of foot approx 1ft square with 2 in. vertical lip on side toward center of X

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online