I would like to hire a Structural Engineer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

X pattern steel support structure with mounting feet at the end points of the X

circulat center platform approx 2 ft. dia at crossing point of the X

Needs to carry 2000 lb dead load at center of platform

legs of the X are in two pieces with each leg fitting into the center support piece

Needs to be able to span 15 to 25 feet across the X structure

feet support at ends of the X need to be able to be height adjustable ( up to 1 [url removed, login to view] than center of platform)

bottom of foot approx 1ft square with 2 in. vertical lip on side toward center of X

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online