Manufacturing my own CLOTHES -Tshirt,shirt etc with my LOGO on them! Only 1 piece each!

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

Manufacturing my own CLOTHES -Tshirt,shirt, shorts,socks,hoodies ,tank top,cap

with my LOGO on them! Only 1 piece each! NOT IN BULK I won't sell them I need one each for individual use!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online