Đang Thực Hiện

Project for Rajneesh K

Project for Freelancer Rajneesh .

This is a project for Project for Rajneesh K, He has already completed some great work via freelancer and we would like to re hire him for more great 3d work.

Kỹ năng: 3ds Max

Xem thêm: project like freelancer, max hire, hire great freelancer, freelancer k, freelancer hire project, max k, marketing project freelancer, abstract project freelancer, freelancer bee logo project, start seo project freelancer, project freelancer theme, iphone project freelancer, academic project freelancer, remove incomplete project freelancer, project freelancer ranks, project 3d, max freelancer, max project, freelancer max

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Blackpool, United Kingdom

Mã Dự Án: #1661631

Đã trao cho:

magicmachine

Let begin!

£110 GBP trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
4.4