Đang Thực Hiện

Tidy up blogs

Just a small job to change the look and feel of our blogs and get some google ads on there.

Kỹ năng:

Xem thêm: google ads job, google blogs, small blogs, small ads

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Woodstock, United Kingdom

Mã Dự Án: #59139

Đã trao cho:

cpxls

Hi, I can do it. Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
1.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

RGB

Hi Plz chk PMB for details.

$35 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
2.6
everypcneed

Please provide additional information on the number of blogs to be changed

$30 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
1.0
Maraudine

Will gladly help you with your blogs :)

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
0.0
webspot

I can do this within an hour. Very simple work. I hope to start soon.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0