Đang Thực Hiện

Door access systems and cctv training

I need some one have knowledge in door access systems, fire systems and cctv and have an experience in teaching in this field

Kỹ năng: Đào tạo

Xem thêm: need graphic design experience, need access scientific calculator, need embedded systems engineer, need access control engineers, door access control, android door access, door access market research, mysql arduino door access, door access

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #14903241

Đã trao cho:

mharis230

I have a vast experience in fire alarm , cctv & access control system. Relevant Skills and Experience low current engineer having experience of more than 3 years Proposed Milestones ₹1500 INR - fire alarm (1.5hrs) , Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1250 cho công việc này

hibradek7

A proposal has not yet been provided

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0