Đã hoàn thành

Door access systems and cctv training

Được trao cho:

mharis230

I have a vast experience in fire alarm , cctv & access control system. Relevant Skills and Experience low current engineer having experience of more than 3 years Proposed Milestones ₹1500 INR - fire alarm (1.5hrs) , Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1250 cho công việc này

hibradek7

A proposal has not yet been provided

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0