Đã Đóng

well control and drilling rig

Trainer for advance well control and drilling rig… good who working as rig manager or operation manger …

Thanks

Kĩ năng: Đào tạo, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Muscat, Oman

ID dự án: #34808234

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

iamhamzazaki

Hello there I have read your project description I have expertise at it You can contact me We can discuss further

$35 USD trong 1 ngày
(164 Nhận xét)
6.5