Đã Trao

1 hr transcript

Hi there Danielle - I saw your bid on a one hour transcript and wondered if you were willing to do it again for a similar price ($40). I have a one hour interview that I'd like to get transcribed ... thanks! PS I'm in Cremorne!

Kĩ năng: Chép lời

Xem nhiều hơn: transcript, hr and, danielle, hour interview, hr exit interview asp net application, transcribed interview sample, sample interview transcribed report, transcribed interview example, need sample medical transcribed transcript, transcribed film interview, sample transcribed interview, example transcribed interview, proper uhs transcribed interview, interview transcribed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

ID dự án: #1631914

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

dan68

Hired by the Employer

$40 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.2