Đang Thực Hiện

English Audio Transcribing

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

simplicityq88

Hi Gregor, ready to start right away. Best regards.

$60 CAD trong 2 ngày
(188 Nhận xét)
6.8
marketingzone

dear sir am fully understand the project i will transcribe all videos in 40$ please select my bid well command in english

$40 CAD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
1.8