Đang Thực Hiện

English transcription (48 Mins)

Được trao cho:

Ljubicaster

Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
1.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

sureshv120

Sir, I am a skilled transcriber. I have six years of experience in transcribing. This includes tough accents such as Chinese and Australian accents.

$30 USD trong 2 ngày
(18 Nhận xét)
3.7
greencurl

Hi. I can do this in less than 24 hours.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0