Đã Hủy

I need a transcription of 10 videos

5 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kiaarra

Hey, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. Thanks

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0