Đang Thực Hiện

Project for sharon

per our discussion... project opened

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: patodia, project sharon, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 337 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1076682

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

shaoi23

Yes, as discussed. Thanks.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0