Đang Thực Hiện

Transcribe Interview - 1 hour long $20 -- 3

I have some interviews, very clear audio. There are ten in total.

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: transcribe dollars per hour, translate transcribe interview, transcribe interview example, much charge transcribe interview, transcribe interview microsoft word, transcribe interview individual

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) Cambridge, United Kingdom

Mã Dự Án: #14888249