Đã Đóng

transcribe and translate audio

transcribe and translate audio or video from English to Spanish or vice versa

Kĩ năng: Chép lời, Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, Đánh máy

Địa điểm: Tamaulipas III, Mexico

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Tamaulipas III, Mexico

ID dự án: #34024701

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

francisco99guti3

Mi español e inglés son nativos, crecí con familias hablando los dos idiomas, mi escritura, gramática y velocidad son buenas, trabajo limpio, rápido, eficiente así como bien.

$30 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0