Đang Thực Hiện

VIẾT QUẢNG CÁO ,Transcription VV...

TÔI CÓ RẤT NHIỀU THỜI GIAN, TÔI SẼ CỐ GẮN LÀM THẬT TỐT CÔNG VIỆC NÀY HAY TIN TÔI

NẾU ĐƯỢC CHỌN TÔI SẼ KHÔNG LÀM BẠN THẤT VỌNG

Kĩ năng: Chép lời, Xử lí dữ liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #34373462