Đang Thực Hiện

136632 Korean Translation

Need one paragraph of text translated into Korean language.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Dịch thuật

Xem thêm: translation korean, korean/, korean language translation, need korean, need korean translation, text translated korean, translated korean, korean text translation

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1882805

Đã trao cho:

$8 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.2