Đã hoàn thành

144611 transcription - 20 min

Được trao cho:

code4funsl

I did some english transcription for you quite a while ago (check reviews). Regards

$10 USD trong 0 ngày
(20 Đánh Giá)
4.2