Đang Thực Hiện

English to Swedish Translation

Hi

I am looking for someone cheaper translator English to Swedish

5 Articles = 500 words per article.

My budget is only $35 or ( 7$ per translation )Its a long term project, every week

Please let me know .

Thank you very much.

Kỹ năng: Article Writing, Viết y học, Dịch thuật

Xem thêm: translation budget, translator english, swedish, swedish translator, english translation swedish, budget translation project, swedish words translation, swedish article english translation, english words swedish translation, article english translation, flight168, swedish translator english, articles english project, articles translator, words swedish, term translation, swedish article, article swedish, looking swedish translation, term translator, article translator, week swedish translation, 500 words translation, translation articles english, swedish words english

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Imus, Philippines

Mã Dự Án: #1715650

Đã trao cho:

Kper11

Hi! I'm Kper11 we spoke here on freelancer. I can do this, please check PM!

$35 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7

8 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

alibutt2014

Being a team of Swedish writers I can do this job for you....Thank's

$40 USD trong 3 ngày
(263 Đánh Giá)
6.8
faisalwub

please, check my message

$35 USD trong 5 ngày
(63 Đánh Giá)
5.8
dwane

Hello Sir, ser fram emot att hjälpa dig i ditt arbete.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ranjeetbtp25

Hello Sir, I can do this project. thanks, Deepak

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
salacia

Hi I am sending you a PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.9
ahmrashed

i can do the job. if you give me the job i will do that with my best effort

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
syedalimurtaza

hey,i can do this project,,thanks

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0