Đã hoàn thành

English to Swedish Translation

Được trao cho:

Kper11

Hi! I'm Kper11 we spoke here on freelancer. I can do this, please check PM!

$35 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7

8 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

alibutt2014

Being a team of Swedish writers I can do this job for you....Thank's

$40 USD trong 3 ngày
(263 Nhận xét)
6.8
faisalwub

please, check my message

$35 USD trong 5 ngày
(63 Nhận xét)
5.8
dwane

Hello Sir, ser fram emot att hjälpa dig i ditt arbete.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ranjeetbtp25

Hello Sir, I can do this project. thanks, Deepak

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
salacia

Hi I am sending you a PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
1.9
ahmrashed

i can do the job. if you give me the job i will do that with my best effort

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
syedalimurtaza

hey,i can do this project,,thanks

$30 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0