Đã hoàn thành

Private Project for Alvaro

as discussed in PMs please place you bid and I will contact you via Pm email or carrier pidgin . . something useful anyway

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Dịch thuật

Xem thêm: pidgin, dougww23, free project send email php, project private chat room, project vb6 email sender manager, wow project private server, net project send email pda, project sending email, project management email letters, sample project sending email moss 2007, craigs list project bulk email, mono project pop3 email

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Darwin, Australia

Mã Dự Án: #4051637

Đã trao cho:

escritoraqp

Bid as requested. Thanks!

$132 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $116 cho công việc này

Jennynguyen2006

Writing is my favorite. Looking to hear from you soon.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0