Đang Thực Hiện

Web Trans. 2nd April

Web Trans. 2nd April

Bid $60

Kỹ năng: Article Writing, Dịch thuật

Xem thêm: trans, 2nd, gaf web bid work, web translation, seeking web bid, trans translation, articles web, promotion web bid template, freelancer web bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) norcross, United States

Mã Dự Án: #1008299

Đã trao cho:

MuSTiiiiiiiiiii

Hello!Kindly Check Your @PM@ @Thanks@

$60 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

Junyou

Hi,my friend,please check PM.Thanks!Best wishes!

$60 USD trong 1 ngày
(127 Đánh Giá)
6.7
progress1

Hello Please check PMB

$60 USD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
4.5
sherinelhakim

Hello : I can translate from English to Arabic. I have very good English and ready to work.

$60 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
ToToMalik

ready to Start .. check your pm

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DesignMasr

kindly check PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0