Đang Thực Hiện

Job for Ve

This is a job just for Ve, nobody else apply right, if you do I'll be very surprised if you are able to match his insanely varied skillset :)

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Bao bì & Đóng gói, Matlab and Mathematica, Dịch thuật, Volusion

Xem thêm: surprised, job match, database match employee job, match number job, urgent statistician job apply, job banner, job apply form html, banner job, easiest job apply, getting job done right, banner design job

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) South Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1667858

Đã trao cho:

VeBailovity

Hello, I'm applying for the position and looking forward to our cooperation :)

$25 AUD / giờ
(2 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $28/giờ cho công việc này

smartindian2012

i m an electronics engineer.i can able to help you.if u superwise me.

$30 AUD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0