Đang Thực Hiện

122922 project for samten

transcription project for samten.

3 hours of transcription 2 people speaking.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Dịch thuật

Xem nhiều hơn: transcription people, mmmcom, people speaking

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #1869088