Đã Đóng

Inglese Italiano urgente

3300 parole circa settore petrolchimico. Consegna Giovedì 4 Maggio.

Kỹ năng: Kĩ thuật, Dịch thuật

Xem thêm: italiano, italiano inglese, inglese-italiano, inglese italiano, translation italiano, translation inglese italiano, circa inglese, parole inglese, italiano inglese translation, translation italiano inglese, italiano translation

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Arese, Italy

Mã Dự Án: #58222