Đã Hủy

Translation English - Greek

I need 650 words translated from English to Greek. This is on a minimal budget, low bidders only, preferably <$30.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: translation budget, greek translation to english, english translation to greek, translation to greek, translation greek to english, translation from english to greek, Translation english greek, translation + english, minimal, greek, greek translation, Greek English Translation, from english to greek, english , english to greek, translated english, 650, english translation greek, greek words greek english, greek english words

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) king`s lynn, Ecuador

ID dự án: #63919

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

CheapPrices

Lets start

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sinhalaking

I need 650 words translated from English to Greek. This is on a minimal budget, low bidders only, preferably <$30. i will give the greek translation of this Greek - §Áµ¹¬¶¿¼±¹ 650 »­¾µ¹Â À¿Å ¼µÄ±ÆÁ¬¶¿½Ä±¹ ±ÀÌ ±³³»¹º Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bestlancer2005

Sir, please see PM. bestlancer2005.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0