Đã Đóng

Finnish to Swedish/Swedish to Finnish translators

Job Description:

I am looking for native Finnish to Swedish and Swedish to Finnish translators for some translation works. No google or any other machine/software translation is allowed. I require only human and manual translation. Looking forward to your bids!

Thanks!

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Phần Lan, Biên dịch viên tiếng Thụy Điển , Dịch thuật

Về khách hàng:
( 726 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #5974413