Đã Hủy

Translation from English to Spanish, French, German, Italian, Chinese and other languages

Translation of an image viewer application website needed .

About 1000 words. Only native speakers, please.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translation chinese french, native spanish speakers needed, italian translation spanish, italian french translation, italian chinese translation, german translation spanish, german english translation website, german speakers, spanish english translation needed, website translation, translation spanish chinese, translation italian french

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Poznan, Poland

Mã Dự Án: #1614182

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Isra

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(634 Đánh Giá)
8.3