Đang Thực Hiện

23pages Thai-Eng

Được trao cho:

farazeen

Sir, I am fully interested to translate your object as desired languages. I have been translating since last 2 years. Lets start..........

$175 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $188 cho công việc này

ihero

Hi, Please check PM. Thanks,

$200 USD trong 2 ngày
(273 Nhận xét)
7.4