Đã hoàn thành

Website translation English->Russian 1k words

Được trao cho:

Alexod

I can help you

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

philmakerz

Native Russian experienced translator. Please see PM. Thanks.

$30 USD trong 3 ngày
(70 Nhận xét)
5.9
buddenbrooks

Please, check your PM

$30 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
4.6
nicka13

Hi! I'm native Russian speaker. See details in PM.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
4.1