Đang Thực Hiện

Translation of newspaper - 2

Hi Aya.

Here is the new newspaper for translation.

Thank you again.

Kỹ năng: Tiếng Nhật

Xem thêm: newspaper, newspaper chinese translation, japanese translation hello thank, french translation please thank, newspaper translation, english translation arabic thank

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #4539697

Đã trao cho:

chanshi

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
2.9