Đã hoàn thành

500 English to Dutch product translations

Được trao cho:

Nadine00

Thanks for the invitation.

$725 USD trong 14 ngày
(49 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $717 cho công việc này

richardjames

I would be happy to undertake this project for you. I am an experienced bilingual translator English/Dutch, am reliable and flexible and could start immediately. Based in Sydney, Australia.

$725 USD trong 28 ngày
(2 Nhận xét)
2.4
alone4all

100% Job satisfaction will be provided by me. Thanks.

$700 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
0.3