Đã Hủy

Need Native German for writing/translation/links...

Looking for SEO writters ONLY NATIVE GERMAN for long term job

writting weekly articles on Wordpress Blogs.

Each article 400/500 words - price for each article 5$

Also need in extra some translations English/German

If you also can do link building in Germany, let me know...

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Blog, Xây dựng liên kết, SEO, Dịch thuật

Xem thêm: writting blogs, translation price, translation job german, price seo writing, price seo, need translations, looking writing job, looking translation job, job translation german, job german translation, german seo article writing, job german, writting job, for writters, writting seo, writters, writing german, wordpress german, seo writting, seo german, job translation, german writing, german wordpress, german translations, german translation job

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) la mesa, Israel

Mã Dự Án: #1072209

10 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

l0ph0nis

Kindly check pm..thx!

$50 USD trong 5 ngày
(112 Đánh Giá)
6.5
eaglesseotech

plz sir i can do iz project

$70 USD trong 5 ngày
(63 Đánh Giá)
4.7
drmuzee

Hello I can do. Regards

$30 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.3
tinus2

please see PM

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.3
writersandwriter

please check your pmb.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
euroleads

Hi, pls look in your PM...... I am a Native German.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
CarinaBeger

German native speaker living in Australia.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
julietteA7X

Hi, native German speaker here... check your PM please. :)

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Babydoll21

Dear Sirs, I'm native German speacker, please check out my PM. Thank you in advance.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mdabusufian

I agree with your term.

$120 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0