Đang Thực Hiện

Just for Ktsc

Được trao cho:

ktsc

As discussed. Thanks!

$75 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

JoannaYing

Hi, Native Mandarin Translator here. Give me a chance and you will never regret your choice. Thank you in advance. Remark: English to Mandarin; Mandarin to English; Malay to Mandarin.

$77 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0