Đã hoàn thành

translation for a pac of posts

Dự án này đã kết thúc thành công bởi carlosemilio với giá $144 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

The job is to translate all posts in the website bellow. There are 35 posts, most of them quite small and simple.

Its required to publish the translations directly in the site, thru backend tool to be provided (Wordpress)

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online