Đang Thực Hiện

En-Ar Translation

Hello I am in Jordan I hold English BA, I am Syrian... I did many translation before.

I am new to Freelancer as well.

I have nothing to do at all, and I am free to catch with GMT working hours.

my phone is 0786489804

thanks

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: freelancer working hours, freelancer ar, english translation freelancer, en freelancer, c ar, ba freelancer, free english translation, translation freelancer, syrian, my ar, jordan, freelancer jordan, freelancer en, ba, ar, free catch, syrian translation english, syrian translation, syrian english translation, english syrian translation, translation english syrian, translation phone, translation en, free translation english, japanese translation working hours

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Azda, United States

Mã Dự Án: #1682356

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Lilianazar

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0