Đang Thực Hiện

En-Ar Translation

Hello I am in Jordan I hold English BA, I am Syrian... I did many translation before.

I am new to Freelancer as well.

I have nothing to do at all, and I am free to catch with GMT working hours.

my phone is 0786489804

thanks

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: translation as freelancer, i am working as freelancer, freelancer working hours, freelancer in translation, freelancer en english, freelancer ar, english translation freelancer, en freelancer, c ar, ba freelancer, free english translation, translation freelancer, Syrian, my ar, jordan, freelancer in jordan, freelancer en, ba, ar, free catch, syrian translation english, syrian translation, need translation working hours malayalam, syrian english translation, english syrian translation

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Azda, United States

ID dự án: #1682356

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Lilianazar

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0