Đã Đóng

African language to English translator needed

Job Description:

Need a native translator who can translate African video to English. Please bid only native bidders with your best price for 60 minutes video translation.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, English (UK) Translator, Đọc bông, Biên dịch viên tiếng Nhật

Về khách hàng:
( 310 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #34311350