Đã hoàn thành

AndrewBubb

Đã trao cho:

andrewbubb

3 hours

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

usmanhassan123

i am expert in Translation. i have too much experience, give me a chance of doing work with you. i am doing masters in information technology. thanks.

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0