Find Jobs
Hire Freelancers

Bilingual Interpreter Needed

€12-18 EUR / hour

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

€12-18 EUR / hour

I am in need of interpretation services for an important personal event happening at the Standesamt (Registry Office). This task requires a skilled interpreter fluent in both English and Deutsch to ensure smooth communication during the proceedings. **Key Requirements:** - **Language Proficiency:** Fluent in English and Deutsch. The interpreter must be able to translate both languages accurately in real-time to facilitate clear communication. - **Event Context:** The interpretation is for a one-hour session at the Standesamt. Experience in legal or official events is preferred but not mandatory. - **Professionalism:** The interpreter should be professional, punctual, and prepared, understanding the formal nature of the situation. - **Confidentiality:** Must be able to maintain privacy and confidentiality of the discussions held during the event. **Ideal Skills and Experience:** - Previous experience in live interpretation, particularly in formal or legal contexts. - Ability to interpret and translate without altering the meaning of the original statements. - Excellent listening skills and the ability to work under pressure. - Strong intercultural communication abilities. This is a short-term gig but an excellent opportunity for interpreters looking to add a unique event to their portfolio. If you meet the criteria above and are available for a one-hour session at a Standesamt, I look forward to receiving your bid.
Mã dự án: 37775002

Về dự án

Hoạt động 26 ngày trước
Địa điểm: Frankfurt, Germany

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của GERMANY
Frankfurt, Germany
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 1 23, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.