Đã Đóng

Bodo Translators

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹12500 cho công việc này

Graleys

I am native in English but can translate into Bodo. I'm excited for the opportunity. I look forward to working with you. T

₹12500 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0