Đang Thực Hiện

Burmese into English Translators Needed

Được trao cho:

ynzethai

Please see pm for details

$45 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
5.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

RebeccaFisher

Hello. My name Is Rebecca and I can help proof read the english. I can speak english, french and Spanish. Let me know if your interested.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
foster123

Please check PMB

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0