Đã Đóng

Cantonese ,Mandarin and Chinese interpretation

Hello

Need to interpret ,it's more like translating several pages from us english to the above Languages ,need a lot of Australians in this......Thank you

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Ả Rập, Castilian Spanish Translator, Biên dịch viên tiếng Đức, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha

Địa điểm:

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Perth, Australia

ID dự án: #34847511