Đang Thực Hiện

Chinese to English Translation required

Đã trao cho:

$5 USD / giờ
(31 Đánh Giá)
4.9

8 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(415 Đánh Giá)
7.1
$5 USD / giờ
(50 Đánh Giá)
5.0
kuanhuichia

A proposal has not yet been provided

$2 USD / giờ
(18 Đánh Giá)
3.7
EmmaXie2017

A proposal has not yet been provided

$8 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.6
wezzy259

Hello my name is Miguel and I give you a cordial greeting. I dedicate myself to what is transcription If you wish, you can contact me. Thanks and blessings.

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Martinsadelegbe

Am very efficient, u can trust mr

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
navink122

A proposal has not yet been provided

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0