Đang Thực Hiện

Chinese to English Translation required

Đã trao cho:

$5 USD / giờ
(31 Đánh Giá)
4.9

9 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(394 Đánh Giá)
7.1
$5 USD / giờ
(37 Đánh Giá)
4.7
kuanhuichia

A proposal has not yet been provided

$2 USD / giờ
(17 Đánh Giá)
3.6
EmmaXie2017

A proposal has not yet been provided

$8 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.8
$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
wezzy259

Hello my name is Miguel and I give you a cordial greeting. I dedicate myself to what is transcription If you wish, you can contact me. Thanks and blessings.

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Martinsadelegbe

Am very efficient, u can trust mr

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
navink122

A proposal has not yet been provided

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0