Chinese to Korean Translator in Linyi

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a Chinese to Korean translator in Linyi who can make a schedule with us within 1 week. The ideal candidate would be perfect if have specific knowledge in technology. The project involves translating a meeting in Linyi, China.

Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Trung giản thể Tiếng Trung truyền thống (Hong Kong) Biên dịch viên tiếng Hàn Chinese Tutoring English (UK) Translator English (US) Translator Interpreter Korean Tutoring Local Job Tiếng Trung truyền thống (Đài Loan)

ID dự án: #37478901

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: No. 1 机场路, He Dong Qu, Lin Yi Shi, 중국