Đã Đóng

Chrome Kiosk mode Chinese Virtual Keyboard, hard handwriting

1 freelancer đang chào giá trung bình $4000 cho công việc này

hazemyaseen23

i can translate written material to and from English Chinese and Japanese contact me for more details about the job.

$4000 HKD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0