Đã Đóng

corrección de textos , traducción , transcripción

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

yousefkalel2010

I deliver my service within 2 hours after responding . I do translating by my own . I will do all my work with 100

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0