Đã hoàn thành

correct and translate spanish website for dracco

Được trao cho:

dracco

see your pmb please

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

alejandraa

Please check your PMB for details. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.1
rashwanak47

That is easy just let me know more details and estimated time to be done

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0